حمایت ادامه دار فدرال رزرو از بانک سیلیکون ولی

آقای بارر از فدرال رزرو :

ما مصمم هستیم که ذخایر فدرال را به طور کامل در قبال هر گونه شکست نظارتی مربوط به بانک سیلیکون ولی، پاسخگو نگه داریم.

بانک سیلیکون ولی برای رسیدگی به مسائل خود بسیار دیر ‌اقدام کرد.

به نظر می رسد که تأثیر شکست SVB گسترده است و کل سیستم بانکی را تهدید می کند.

سیلیکون ولی مدیریت ریسک کافی نداشت، ناظران کاستی هایی در مدیریت ریسک نقدینگی خود در نزدیکی پایان سال 2021 پیدا کردند.

سیستم بانکی سالم و مقاوم است، اقدامات اخیر نشان می دهد که ما متعهد به اطمینان از ایمن بودن همه سپرده ها هستیم.

آماده استفاده از تمام ابزارهای خود برای هر موسسه به اندازه ای که لازم است هستیم.

متعهد هستیم به اطمینان از اینکه فدرال رزرو به طور کامل برای هر گونه نقص نظارتی یا نظارتی در اطراف بانک سیلیکون ولی حساب می کند.

سرمایه و نقدینگی قوی داریم.

ما قصد داریم الزامات بدهی بلندمدت را برای بانک های بزرگ منطقه ای و همچنین بهبود تست استرس و بررسی تغییرات در قوانین نقدینگی پیشنهاد کنیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط