خانم برینارد از فدرال رزرو: اگر تورم و شاخص‌های انتظار تورمی نیاز به اقدامات بیشتر را پیشنهاد کنند

خانم برینارد از فدرال رزرو: اگر تورم و شاخص‌های انتظار تورمی نیاز به اقدامات بیشتر را پیشنهاد کنند، فدرال رزرو اماده است تا اقدامات قوی‌تری انجام دهد

من در حال تماشای منحنی بازده هستم داده‌های دیگری نیز برای مشخص شدن ریسک‌های نزولی در مورد فعالیت‌ها نیاز است.

فدرال رزرو از طریق یک سری افزایش نرخ بهره سیاست‌های پولی خود را تشدید خواهد کرد و به محض شروع نشست ماه مارس، ترازنامه را با سرعتی سریع کاهش می‌دهیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط