خانم جورج از فدرال رزرو: هیچ شکی نیست که سیاست‌های همساز باید حذف شوند

خانم جورج از فدرال رزرو: هیچ شکی نیست که سیاست‌های همساز باید حذف شوند

ما باید در مورد افزایش ۰.۵ درصدی فکر کنیم

با توجه به شرایط، توجیه حرکت سریع‌تر، آسان است.

برای کاهش تورم ممکن است نیاز باشد از نرخ بهره خنثی نیز بالاتر برویم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط