خانم دالی فدرال رزرو : شرایط مالی سخت تر شده است

خانم دالی فدرال رزرو : شرایط مالی سخت تر شده است

نرخ بهره در ماه مارس باید افزایش یابد.
اقدامات بعدی بر اساس داده‌ها گرفته خواهند شد.
ما شاهد بودیم که شرایط مالی تا حدودی انقباضی‌تر شده، چرا که بانک مرکزی شروع به صحبت در مورد مسیر برای افزایش نرخ بهره کرده است و من مایلم ادامه انقباضی‌تر شدن برخی سیاست ها را ببینم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط