خانم فریلند وزیر دارایی کانادا گفت که کانادا هنوز راهی برای “فرود نرم” دارد

خانم فریلند وزیر دارایی کانادا گفت که کانادا هنوز راهی برای “فرود نرم” دارد.
من باید تعادل ایجاد کنم؛ حمایت از کانادایی‌ها با چالش‌های مقرون به صرفه و دیگری محدودیت مالی، گزینه‌هایی است که باید انتخاب شوند چرا که نمی‌خواهم کار بانک مرکزی کانادا را سخت تر از آنچه که هست کنم.
هیچ تضمینی وجود ندارد که اقتصاد بتواند از رکود اجتناب کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط