خانم لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا: بانک مرکزی اروپا مصمم است تورم را به 2 درصد برگرداند.

خانم لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا:

بانک مرکزی اروپا مصمم است تورم را به 2 درصد برگرداند.

میزان افزایش نرخ بهره توسط داده‌ها تعیین می‌شود.

من یک مارپیچ دستمزد – قیمت در ناحیه یورو نمی‌بینم و رشد سریع دستمزد اسمی بخشی از جبران تورم است.

من قصد دارم در ماه مارس نرخ بهره را 0.5 درصد افزایش دهم.

تورم شروع به کاهش کرده است.

در سال 2023، هیچ کشوری در ناحیه یورو در رکود نخواهد بود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط