خروج طلا از ناحیه مقاومتی و ادامه روند صعودی آن

بانک امریکا (BOFA) در مورد طلا :

ما شاهد خروج طلا از ناحیه مقاومتی هستیم که به نفع ادامه روند صعودی است و این از فصل چهارم سال 2022 آغاز شد.

صعود قیمت طلا به بالای 2078 (در نمودارهای روزانه و هفتگی) می تواند نشان دهنده افزایش قابل توجهی در سال های 2023-2025 و رسیدن به قیمت های 2391 الی 2543 می باشد.

همچنین خطر گیر افتادن در محدوده معاملاتی سه ساله خود و تسلیم شدن در برابر ریسک یک روند صعودی تا حدودی اجماع را کاهش می دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط