خزانه‌داری آمریکا 16 میلیارد دلار اوراق 20 ساله خزانه‌داری را در سقف بازده 3.095 درصد حراج کرد

خزانه‌داری آمریکا 16 میلیارد دلار اوراق 20 ساله خزانه‌داری را در سقف بازده 3.095 درصد حراج کرد

سطح WI در زمان حراج 3.125 درصد بود

تغییرات 3.0- نقطه پایه بود

نسبت تقاضا به پوشش (Bid to cover) برابر با 2.8 بود (میانگین 6 ماهه 2.48).

تقاضای مستقیم 15.3 درصد (میانگین 6 ماهه گذشته 20.6 درصد).

تقاضای غیر مستیم 75.9 درصد (میانگین 6 ماهه گذشته 63.1 درصد).

واسطه‌ها 8.7 درصد (میانگین 6 ماهه گذشته 16.3 درصد).

رتبه حراجی: A

حراج 16میلیارد دلار اوراق 20 ساله خزانه‌داری با تقاضای خوبی همراه بود. تقاضای غیر مستقیم (بین المللی) 75.9 درصدی در مقایسه با میانگین 6 ماهه رکوردی بی نظیر ثبت کرد. تقاضای مستقیم (داخلی) 15.3 درصدی هم با میانگین 6 ماهه 20.6 در مقایسه با تقاضای بین المللی عملکرد ضعیفی داشت.

تغییرات 3- نقطه پایه‌ای هم در مقایسه با سطح WI نشان از تقاضای بالا می‌دهد.

نسبت تقاضا به پوشش هم رکورد بی نظیری زد که موجب کاهش بازده اوراق شد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط