خلاصه‌ای از آنچه در اقتصاد چین رخ می‌دهد

گلدمن ساکس انتظار ندارد سیاست‌های محرک بزرگ چین باعث تحریک اقتصاد شود.

بانک خلق چین امروز نرخ بهره را بدون تغییر رها کرد:

همانطور که انتظار می رفت، نرخ های اولیه وام بانک خلق چین (LPR) امروز بدون تغییر باقی ماند (نرخ بهره بانک خلق چین اکنون برای نهمین ماه متوالی تغییری نکرده است)

خلاصه‌ای از آنچه در اقتصاد چین رخ می‌دهد:

تضعیف یوان

افزایش اختلاف نرخ بهره با ایالات متحده

داده‌های اخیر، یک اقتصاد متزلزل را پس از جهش اولیه پس از بهبودی ویروس کرونا نشان می‌دهد.

ریسک‌های خروج سرمایه می‌تواند سقوط یوان را تشدید کند.

به گفته موسسه گلدمن ساکس:

علیرغم ضعف ماه آوریل، ما انتظار نداریم که سیاستگذاران محرک‌های عمده‌ای را ایجاد کنند، چرا که هدف رشد تولید ناخالص داخلی 5% هنوز در دسترس است و مسائلی مانند ریسک املاک و بیکاری جوانان نیازمند رویکرد هدفمندتری است.

“در سیاست پولی، با توجه به تفاوت گسترده نرخ بهره ایالات متحده و چین و فشار کاهش ارزش رنمینبی (یکای پول رسمی کشور چین)، اقدامات نمادین مانند نسبت ذخیره مورد نیاز (RRR) محتمل‌‌تر از کاهش نرخ بهره در سال جاری است.”

آخرین مطالب

مطالب مرتبط