خواستار رویکردی هموار و روشمند در مورد سیاست فدرال رزرو هستم

خانم دالی از فدرال رزرو ماری :

 • خواستار رویکردی هموار و روشمند در مورد سیاست فدرال رزرو هستم.
 • افزایش سریع به نرخ خنثی وجوه فدرال رزرو تا پایان سال مناسب است.
 • در مورد کووید عدم اطمینان وجود دارد و جنگ در اوکراین نیز خطراتی را به همراه خواهد داشت.
 • بعید است که اقتصاد با اقدام فدرال رزرو به رکود برسد.
 • تورم خیلی زیاد است، اما باعث تکرار تجربه دهه ۱۹۷۰ نمی شود.
 • هدف اشتغال فدرال رزرو کاملا برآورده شده است.
 • به محض اینکه نرخ ها به سطوح خنثی رسید، فدرال رزرو باید شرایط مالی و تورم را ارزیابی کند تا ببیند چه کارهای بیشتری باید انجام شود.
 • تورم بسیار بالاست و با هدف ثبات قیمت فدرال رزرو فاصله زیادی دارد.
 • عاقلانه است که نرخ های بهره را تا پایان سال 2022 به 2.5 درصد افزایش دهیم.
 • تورم بالا و پایدار می تواند به انتظارات تورمی تبدیل شود.
 • احتمالاً طی چند جلسه بعدی فدرال رزرو، نرخ ها را 50 نقطه پایه افزایش خواهیم داد
 • پاسخ این سوال که نرخ بهره چقدر باید از 2.5% بالاتر رود واقعا مشخص نیست.
 • نرخ بهره به سرعت به سمت نرخ‌های خنثی در حرکت است.
 • مجدد تاکید می‌کنم که سرعت حرکت فد به سمت نرخ بهره 2.5% باید کنترل شده باشد.
 • با توجه به محدودیت‌ها، درگیری‌ها، و تنگناهای زنجیره تامین در چین، تعیین نقطه اوج تورم دشوار است.
 • اقتصاد نشان داده است که می‌تواند روی پای خودش بایستد.
 • ما باید مراقب باشیم که با افزایش سریع نرخ بهره، اقتصاد را وارد رکود نکنیم.
 • هیچ نشانه‌ای از رکود در اقتصاد وجود ندارد.
 • نشانه‌ای از شکل‌گیری مارپیچ دستمزد-قیمت مشاهده نمی‌شود.
 • علت افزایش تورم در دستمزدها بازار کار رقابتی است.
 • بازار کار بیش اندازه قیمت‌گذاری‌شده موجب افزایش تورم می‌شود.
 • فشارهای تورمی باید در سال جاری کاهش یابد.
 • تورم در سال جاری به سطوح قابل کنترل‌تر باز خواهد گشت و در سال آینده نیز به 2 درصد نزدیکتر خواهد شد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط