داده‌های تورم آوگست، معمایی برای بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا:

داده‌های تورم آگست، معمایی برای بانک مرکزی اروپا است.

داده‌ها نشان می‌دهد که تورم پایدار است.

ما هنوز در بالاترین سطح برای نرخ های بهره نیستیم.

یک یا دو صعود دیگر ممکن است.

تا زمانی که بازار کار داغ است، متقاعد کردن کارگران برای پذیرش افزایش دستمزد کمتر، دشوار است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط