داده های اقتصادی ایالات متحده با رکود اقتصادی در سه ماهه اول یا دوم مطابقتی ندارد

سخنگوی کاخ سفید:

داده های اقتصادی ایالات متحده از جمله گزارش مشاغل ژوئن با رکود اقتصادی در سه ماهه اول یا دوم مطابقتی ندارد.

بر اساس انتظارات بازار تاثیر قیمت انرژی و مواد غذایی بر شاخص هزینه مصرف کننده در معیار سالانه ماه ژوئن احتمالاً از ۴۰ درصد فراتر خواهد رفت. به نظر می رسد اقتصاد ایالات متحده در حال انتقال به دوره کندتر اشتغال و رشد اقتصادی است.

قدرت بازار کار ایالات متحده آن را در موقعیت بهتری نسبت به بسیاری از کشورها در انتقال تورم پایین تر و رشد پایدار قرار می دهد. قیمت انرژی از زمان هزینه مصرف کننده ماه ژوئن کاهش یافته است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط