داده های تولید و خدمات عکس جهت واقعیت اقتصاد آمریکا

شاخص های PMI  تولید و خدمات در جهت مخالف حرکت می کنند.

شرکت‌های بخش خدمات در پایان سه‌ماهه دوم افزایش سریع‌تری را در قیمت نهاده‌ها ثبت کردند.

نرخ تورم هزینه‌ها شدیدترین نرخ تورم در پنج ماه گذشته بود، زیرا شرکت‌ها اعلام کردند که بیشتر صورت‌حساب‌های دستمزد فشار بیشتری بر هزینه‌های تجاری وارد می‌کند.

در مقابل، شرکت‌ها به دنبال حفظ رقابت و افزایش فروش بودند که منجر به افزایش آهسته‌تر هزینه‌های تولید در ماه ژوئن شد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط