داده های PMI منطقه یورو حاکی از افزایش ریسک رکود می باشد

داده های PMI منطقه یورو حاکی از بدتر شدن شرایط اقتصادی است و این یعنی ریسک رکود افزایش یافته است.

داده های PMI منطقه یورو در مورد کاهش فعالیت های اقتصادی در آغاز فصل سوم هشدار می دهد.

به طور کلی، این با روند ضعیف شدن شاخص های نظرسنجی در ماه های اخیر مطابقت دارد و خطر رکود را برای این اتحادیه افزایش می دهد.

این داده ها همچنان فشارهای قیمتی را تعدیل می کند، اما تاثیر دستمزدها بر خدمات همچنان یک نگرانی برای طرفداران افزایش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا خواهد بود.

داده های نظرسنجی در طول فصل دوم به تدریج تیره تر شد و PMI جولای نیز بر همین روند تاکید کرد.

داده های PMI ترکیبی در ماه ژوئن روی 49.9 قرار گرفت که به طور کلی نشان دهنده رکود بود، این شاخص در ماه جولای به 48.9 کاهش یافت که سریعترین کاهش در 8 ماه گذشته را می باشد و این نشانه ای برای انقباض بیشتر اقتصاد بود.

بر اساس این نظرسنجی، تقاضا در منطقه یورو هم برای کالاها و هم برای خدمات کاهش یافته است، به طوری که سفارش‌های جدید در بخش خدمات برای اولین بار در هفت ماه گذشته کاهش یافته و کاهش سفارش‌های جدید برای بخش تولید، بیشتر نیز شده است.

ما قبلاً استدلال کرده‌ایم که اقتصاد منطقه یورو در محیطی از نوع رکود قرار داشته است اما با توجه به قدرت بازار کار و از سوی دیگر رشد منفی اندک در تولید ناخالص داخلی در دو سه ماهه اخیر نباید این رکود را از نوع رکودهای اقتصادی بزرگ در نظر بگیریم.

این مسائل دیدگاه ما در مورد نرخ تورم پایین‌تر در پایان سال تأیید می‌کند، اما از سوی دیگر، نگرانی‌ها در مورد تأثیر دستمزدها بر تورم را زنده نگه می‌دارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط