دلایل موسسه گلدمن ساکس مبنی بر اینکه قیمت نفت بین 1 الی 6 دلار در هر بشکه صعودی خواهد شد

دلایل موسسه گلدمن ساکس مبنی بر اینکه کاهش تولید نفت عربستان قیمت نفت را به طور متوسط بین 1 الی 6 دلار در هر بشکه صعودی خواهد کرد (بسته به اینکه این کاهش 1 تا 6 ماه طول بکشد و قدرت در بازارهای فیزیکی در نهایت باید قیمت‌ها را تقویت کند)

1. عربستان سعودی متعهد شد در ماه ژوئیه 1 میلیون بشکه در روز کاهش تولید و این برای ماه های بعدی نیز “قابل تمدید” خواهد بود (صعودی برای قیمت نفت).

2. کاهش داوطلبانه 9 کشور اوپک پلاس قرار است تا دسامبر 2024 تمدید شود. (تا حدودی صعودی)

3. خطوط اصلی تولیدی در سال 2024 از کشورهایی که در تلاش برای رسیدن به اهداف خود هستند به کشورهایی که ظرفیت اضافی کافی دارند توزیع خواهد شد. (تا حدودی اثر تولید نزولی)

آخرین مطالب

مطالب مرتبط