دولت‌های محلی چین به منظور کنترل بحران املاک به بانکهای کوچکتر سرمایه تزریق می‌کنند

دولت‌های محلی چین در بحبوحه بحران املاک، به بانک‌های درگیر افزایش سرمایه کمک می‌کنند.

دولت های محلی چین در سال جاری رکورد فروش اوراق قرضه ویژه را به ثبت رسانده اند.

دولت‌های محلی در چین سرمایه‌ای را به بانک‌های کوچک‌تر که به دنبال مهار ریسک‌های سرریز ناشی از عمیق‌تر شدن بحران املاک هستند تزریق می‌کنند.

دولت های محلی در سال جاری مقادیر بی سابقه ای از اوراق قرضه ویژه را فروخته اند.

اوراق قرضه با هدف ویژه نوعی از تامین مالی بدهی خارج از بودجه است که توسط دولت های محلی در چین استفاده می شود.

دولت‌های محلی قصد دارند از درآمد حاصل از آخرین فروش اوراق قرضه برای خرید سهام یا اوراق قرضه قابل تبدیل از بانک‌های کوچک‌تر، که بیشتر آنها دولتی هستند، استفاده کنند و عملاً آنها را مجدداً سرمایه‌گذاری کنند (سال 2023 تاکنون 152.3 میلیارد یوان (21.05 میلیارد دلار) از طریق چنین اوراق قرضه جذب کرده اند).

آخرین مطالب

مطالب مرتبط