دویچه بانک سهام اروپا را نسبت به ایالات متحده ترجیح می دهد

موسسه دویچه بانک (DB) سهام اروپا را نسبت به ایالات متحده ترجیح می دهد.

تحلیلگران این بانک می گویند که مورد اصلی آنها عدم رکود در منطقه یورو است.

“ما رشد ضعیف تر، داده های ناامید کننده در درآمد و ارتباطات ناامیدکننده بانک مرکزی در سه ماهه سوم را بررسی کردیم.”

“در حال حاضر، به نظر می رسد این ریسک ها به اندازه کافی در بازارها منعکس شده است.”

بازارها همچنان با توجه به محیط کلان به طور محتاطانه قیمت گذاری می کنند و پتانسیل صعودی را از شگفتی های مثبت به جا می گذارند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط