دویچه بانک : GDP منطقه یورو در 2024 را کاهش داد. سهام اروپا تا تابستان رشد خاصی نخواهد داشت

دویچه بانک: پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی منطقه یورو خود برای سال 2024 را از پیش‌بینی 1 درصدی قبلی به 0.5 درصد کاهش داد.

پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا خود برای سال 2024 را از 0.8 درصد پیش‌بینی قبلی به 0.4 درصد کاهش داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط