رئیس تنظیم‌کننده گاز آلمان گفت تا زمانی که بتوانیم گاز را به انبار اضافه کنیم نیازی به فعال‌سازی فاز اضطراری بعدی گاز نداریم

رئیس تنظیم‌کننده گاز آلمان:

تا زمانی که بتوانیم گاز را به انبار اضافه کنیم، ممکن است نیازی به فعال‌سازی فاز اضطراری بعدی گاز در روزها و هفته‌های آینده نداشته باشد.

تلاش های دولت آلمان و تمام شرکت های تجاری برای صرفه جویی در انرژی ضروری است. ما شاهد صرفه جویی در مصرف خانوارها هستیم.

مصرف کنندگان باید برای افزایش بیشتر قیمت انرژی آماده شوند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط