رئیس تنظیم‌کننده گاز آلمان گفت نیازی به فعال‌سازی فاز بعدی اضطراری گاز نیست

رئیس تنظیم‌کننده گاز آلمان: تا زمانی که بتوانیم گاز را به انبار اضافه کنیم، ممکن است نیازی به فعال‌سازی فاز بعدی اضطراری گاز در روزها و هفته‌های آینده نداشته باشد.

قیمت های عمده فروشی به دلیل کاهش در تحویل گاز اعلام شده برای چهارشنبه به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط