رئیس جمهور فرانسه: در صورت پیروزی روسیه در جنگ، اعتبار اتحادیه اروپا صفر خواهد شد

رئیس جمهور فرانسه: در صورت پیروزی روسیه در جنگ، اعتبار اتحادیه اروپا صفر خواهد شد.

نمی توان باور کرد که پوتین در صورت پیروزی در جنگ در اوکراین متوقف می شود.

اروپا اگر صلح می خواهد باید برای جنگ آماده باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط