رئیس صندوق بین‌المللی پول در انتظار کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سالانه

رئیس صندوق بین‌المللی پول: ما همچنان انتظار داریم که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سالانه در پنج سال آینده حدود 3 درصد باشد که بسیار کمتر از میانگین تاریخی 3.8 درصدی است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط