رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا: ما به اندازه کافی گاز LNG خریداری کرده‌ایم

فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا: ما به اندازه کافی گاز LNG خریداری کرده‌ایم که تا پایان زمستان از گاز روسیه مستقل باشیم. با این حال افزایش قیمت را تجربه خواهیم کرد که امیدواریم جایگزین بهتری در انرژی بدست بیاوریم

آخرین مطالب

مطالب مرتبط