رسیدن به هدف افزایش گردش تجاری متقابل بین روسیه و هند قبل از سال 2025

سچین از شرکت نفت و گاز روسی Rosneft : هدف افزایش گردش تجاری متقابل بین روسیه و هند و رسیدن آن به 30 میلیارد دلار تا سال 2025، پیش از برنامه زمان بندی شده به دست آمده است.

امکان پرداخت به ارزهای ملی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط