رشد و افزایش دستمزدها به مرحله جدیدی وارد شد

رشد و افزایش دستمزدها به مرحله جدیدی وارد شد.

تورم دستمزدها: تورم دستمزدها به مرحله جدیدی وارد شده است. تقاضا برای کارگران ماهر افزایش یافته و دستمزدها بالا رفته است.

کمبود نیروی کار: بحران کمبود نیروی کار به دلیل مهاجرت ثروتمندان به فلوریدا و تقاضای زیاد برای خانه‌داران ماهر، پرستاران، سرآشپزها و سایر کارکنان خدماتی است.

افزایش دستمزدها: دستمزد خانه‌داران به دلیل تقاضای بالا به 150,000 دلار در سال رسیده است. همچنین دستمزدهای ساعتی از 25 دلار در سال 2020 به 45 تا 50 دلار افزایش یافته است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط