رضایت مک کارتی از مذاکره تلفنی با بایدن

مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده :

تماس تلفنی سازنده ای با بایدن داشتم.

تماس با بایدن شامل بحث و گفتگوی سازنده در مورد راه حل های ممکن است.

بایدن و من دوشنبه با هم ملاقات خواهیم کرد.

من به بایدن گفتم که هزینه ها باید کاهش یابد.

من در مورد اصلاحیه چهاردهم با بایدن بحث نکردم.

ما فعلا توافقی باهم نداریم، و زمان مهم است.

سنا ممکن است برای بررسی این موضوع به کل هفته نیاز نداشته باشد.

من فکر می کنم بازارها معامله را به عنوان یک نقطه مثبت واقعی در نظر خواهند گرفت.

بحث‌های مربوط به بدهی درباره تمدید کاهش مالیات ترامپ بحث نشده است.

پیشرفت های زیادی در درک خطوط قرمز و موقعیت های هر طرف صورت گرفته است.

در هر معامله بدهی به سقف هزینه چند ساله نیاز داریم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط