روند رشد اقتصادی جهانی در سال 2023 و 2024

صندوق بین‌المللی پول :

ریسک‌های ثبات مالی افزایش یافته است.

اقداماتی که تاکنون توسط اقتصادهای پیشرفته انجام شده، استرس بازار را آرام کرده است.

سال 2023 یک سال چالش برانگیز دیگر خواهد بود.

رشد جهانی به دلیل بیماری همه گیری کرونا، جنگ در اوکراین و انقباض پولی به 2.9% کاهش می‌یابد.

رشد در سال 2024 بهبود خواهد یافت، اما هنوز کمتر از میانگین تاریخی 3.8% خواهد بود.

چشم انداز کلی ضعیف باقی می‌ماند.

بازگشت قوی اقتصادی چین و رشد تولید ناخالص داخلی 5.2 درصدی پیش بینی شده در سال 2023، امیدی را برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.

انتظار می‌رود چین در سال 2023 حدود یک سوم رشد جهانی را به خود اختصاص دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط