روند کند بهبود اقتصادی در امریکا

موسسه رتبه‌بندی فیچ: بهبود اقتصادی در سراسر ایالت‌های آمریکا کند و رشد درآمد مالیاتی در کالیفرنیا و نیویورک متوقف می‌شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط