رکود اقتصادی و عدم رضایت شرکتهای بزرگ ژاپنی از وضعیت اقتصادی فعلی

نظرسنجی رویترز از 493 شرکت بزرگ و غیرمالی ژاپن، نشان می دهد که شرکت های ژاپنی عمیقا بدبین هستند.

مدیران شرکت ها کمی بدبین شده اند و 74 درصد گفتند که شرایط در سه ماه آینده “نه چندان خوب” تا “بد” خواهد بود ( این رقم در نظرسنجی مه 77 درصد بود)

یکی از مدیران یک شرکت در بخش الکترونیک خاطرنشان کرد که خودروسازی و برخی مشاغل دیگر ثابت بوده اند، اما تقاضا برای محصولات مصرفی بی ثبات بوده است.
این مدیر گفت: اکنون نمی توانیم تأثیر رکود اقتصاد جهانی را نادیده بگیریم.

یکی از مدیران یک شرکت مواد شیمیایی : “سود افزایش یافته است زیرا اکنون می توانیم هزینه های خرید را به قیمت محصولات خود منتقل کنیم.”

آخرین مطالب

مطالب مرتبط