رکود در نیوزلند

نشانه های رکود در نیوزلند “به وضوح قابل مشاهده است”
نظرسنجی چشم انداز کسب و کار ANZ تصویر تیره ای از اقتصاد ترسیم کرد، به طوری که شاخص فعالیت شخصی به منفی 4.7 کمتر از میانگین رسید و سایر شاخص ها نیز با یک اقتصاد کند مطابقت دارند.
شاخص‌های تورم همگی در سطوح بالای تاریخی باقی مانده‌اند و تنها خبر «خوب» این است که لغزش در شاخص مقاصد قیمت‌گذاری اکنون با تورم 6 درصدی نسبت به تورم 7 درصدی CPI سازگارتر است.
افزایش 2درصدی دیگر برای نرخ بهره در پیش بینی مرکزی RBNZ برای بازگرداندن تورم به هدف نیز ضروری تلقی شده است

آخرین مطالب

مطالب مرتبط