زنگ خطر برای سطح نقدینگی دولت ایالات متحده

اقتصاددانان در موسسه گلدمن ساکس می گویند که سطح نقدینگی دولت ایالات متحده در 8 یا 9 ژوئن، به کمتر از 30 میلیارد دلار کاهش می یابد که به عنوان یک سطح حداقلی برای انجام تعهدات فدرال نشان داده است.

خانم یلن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اول ژوئن را به عنوان زمانی که ایالات متحده قادر به پرداخت صورت حساب های خود نباشد تأیید کرده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط