ست کارپنتر: فرود نرم آمریکا در پیش است و رکود قابل اجتناب است

ست کارپنتر، اقتصاددان ارشد مورگان استنلی می گوید: فرود نرم آمریکا در پیش است و رکود قابل اجتناب است.

وی افزوده که ؛

بازار کار قوی است اما کند می شود.

هزینه ها شروع به تعدیل کرده است، به خصوص شکاف بزرگی که با تفاوت هزینه در کالاها در مقابل خدمات دیدیم.

بنابراین ما فکر می‌کنیم که اقتصاد در حال کند شدن است، اما همانطور که داده‌های اصلاح‌ شده و همانطور که همه داده‌های بازار کار ورودی نشان می‌دهند، در حال حاضر هنوز در یک مکان کاملاً ثابت هستیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط