سخنرانی آقای پاول رئیس فدرال رزرو در مورد چشم انداز اقتصادی و نرخ بهره 2022

سخنرانی آقای پاول رئیس فدرال رزرو در مورد چشم انداز اقتصادی و نرخ بهره 2022

 • انتظار می رود OMICRON به سرعت کاهش میابد
 • خرید دارایی فدرال رزرو در اوایل مارس خاتمه پیدا می‌کند
 • با افزایش تورم و بازار کار سالم به تعدیل سیاست ها ادامه خواهیم داد.
 • اقتصاد قدرت بزرگی از خود نشان داده است
 • دستمزدها با بالاترین سرعت در چندین سال اخیر در حال افزایش هستند
 • سیاست پولی ما در پاسخ به محیط در حال تغییر تکامل یافته است.
 • تورم به خوبی بالاتر از هدف بلندمدت ما باقی می ماند
 • تورم بالاتر اکنون به طور گسترده تری گسترش می یابد
 • تورم در طول سال کاهش می یابد.
 • اقتصاد دیگر نیازی به سطوح بالای پایدار حمایت از سیاست ندارد
 • ما در مورد زمان بندی و سرعت کاهش ترازنامه تصمیمی نگرفته ایم
 • بخش پرسش و پاسخ
 • فدرال رزرو در مورد مسیر افزایش نرخ بهره در آینده تصمیمی نگرفته است
 • برای افزایش نرخ بهره، داده‌ها اقتصادی و تحولات چشم‌انداز اقتصادی را دنبال خواهیم کرد
 • فدرال رزرو نمی تواند پیش بینی کند که در میان ابهامات چه مسیری برای سیاست پولی وجود خواهد داشت
 • پاول می گوید که او بحث افزایش نرخ ها را در جلسات رد نمی کند
 • فضای کافی برای افزایش نرخ بدون آسیب رساندن به مشاغل وجود دارد
 • بازار کار بسیار قوی است و ما می‌توانیم نرخ‌ها را بدون تضعیف شدید آن افزایش دهیم.
 • “در زمان مناسب” اطلاعات بیشتر در مورد ترازنامه ارائه می‌شود
 • ممکن است زودتر و سریعتر از دفعه گذشته ترازنامه را تعدیل کنیم
 • شرایط مالی در حدی که بر دو هدف فدرال رزرو (اشتغال و تورم) موثر است اهمیت دارد
 • در جلسه مارس در مورد افزایش نرخ ها تصمیم گیری خواهد شد
 • ما در نظر داریم که نرخ ها را در جلسه مارس افزایش دهیم
 • ما به خطرات در سراسر جهان توجه داریم، اما اقتصاد باید حفظ کند
 • زمان آن رسیده است که خرید دارایی را متوقف و سپس در زمان مناسب ترازنامه را کوچک کنیم
 • ما می خواهیم برنامه کاهش خرید اوراق منظم و قابل پیش بینی باشد
 • ترازنامه فدرال رزرو بسیار بزرگتر از آن چیزی است که باید باشد
 • از نظر من خطرات تورم همچنان بالا و رو به افزایش است
 • این خطر وجود دارد که تورم بیشتر از حد انتظار بالا بماند
 • وضعیت تورم از آخرین جلسه فدرال رزرو کمی بدتر شده است.
 • کووید تمام نشده است، می تواند به تکامل خود ادامه دهد و به رشد آسیب برساند
 • اگر وضعیت متفاوت از حد انتظار باشد، برنامه B/Sheet در صورت لزوم تغییر خواهد کرد
 • ترازنامه به مقدار قابل توجهی کوچک خواهد شد.
 • یک ریسک دیگر، مشکلات زنجیره تأمین است.
 • پاول می گوید که تمایل دارد پیش بینی اصلی PCE خود را «چند دهم» افزایش دهد.
 • ما زمان، سرعت، و ترکیب کاهش ترازنامه را تعیین می کنیم، آن را اعلام می کنیم و آن را در پس زمینه ادامه می دهیم.
 • پاول افزایش های 0.5 درصدی نرخ بهره را روی میز می گذارد ولی می گوید آنها “هیچ تصمیمی در مورد افزایش ها نگرفته اند”
 • بازارهای مالی در حال پیش بینی تصمیمات فدرال رزرو هستند.
 • هنوز به این موضوع که افزایش نرخ 0.5 درصدی لازم است نپرداخته‌ایم ، با حرکت به سمت جلسه ماه مارس، آن‌را بررسی می‌کنیم
 • ما می دانیم که این افزایش نرخ ها یک گسترش بسیار متفاوت است
 • بازار کار بسیار قوی است. دستمزدها افزایش قابل توجهی داشته‌اند.
 • ادامه مشکلات در سمت عرضه، ریسک‌های تورمی را افزایش می‌دهد.
 • بطور کلی در مشکل زنجیره تامین، موفقیتی کسب نکردیم
 • ما توانستیم از فروپاشی سیستم مالی جلوگیری کنیم
 • ما شیب منحنی بازده را زیر نظر می گیریم، اما آن را کنترل نمی کنیم
 • مشکل نیمه هادی از سال 2023 فراتر خواهد رفت
 • قیمت دارایی ها تا حدودی افزایش یافته است
 • انتظار دارم تورم در فصل دوم سال جاری افزایش یابد.
 • امسال سالی خواهد بود که در آن به طور پیوسته از سیاست سازگارانه دور می شوL که شامل پایان دادن به خرید دارایی و افزایش نرخ است

آخرین مطالب

مطالب مرتبط