سخنگوی کرملین: ما به توافقات خود در داخل اوپک پلاس پایبند خواهیم بود

سخنگوی کرملین: ما به توافقات خود در داخل اوپک پلاس پایبند خواهیم بود.

هیچ بحثی با اوپک پلاس در مورد افزایش احتمالی صادرات نفت روسیه در بحبوحه ممنوعیت صادرات سوخت صورت نگرفت.

نیازی به افزایش صادرات نفت نیست.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط