سخنگوی کرملین گفت که گازپروم یک تامین کننده قابل اعتماد باقی می ماند

سخنگوی کرملین:

گازپروم یک تامین کننده قابل اعتماد باقی می ماند اما در صورتی که تجهیزات خارجی به دلیل تحریم ها امکان سرویس نداشته باشد، نمی توان عرضه را تضمین کرد‌.

گازپروم تا حد امکان به اروپا گاز می رساند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط