سرایت هزینه‌های تامین مالی عمده‌فروشی با صدور بدهی AT1

موسسه جی‌پی مورگان: صدور بدهی AT1 می‌تواند منجر به سرایت هزینه‌های تامین مالی عمده‌فروشی در سراسر صنعت شود.

در پی صدور بدهی AT1 توسط بانک کردیت سوئیس، اکثر بانک‌ها هزینه کوپن 8 تا 10 درصدی را پرداخت کردند و ما پیش‌بینی می‌کنیم که سرمایه‌گذاران اعتباری از این پس حق بیمه ریسک بالاتری را در سراسر طیف مطالبه کنند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط