سلطه گری ادامه دار دلار آمریکا

موسسه مودیز: سلطه گری دلار آمریکا با وجود چالش های جدید برای چندین دهه ادامه خواهد داشت.

ما انتظار داریم که سیستم ارزی چندقطبی بیشتری در چند دهه آینده پدیدار شود، اما این سیستم توسط دلار ایالات متحده رهبری خواهد شد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط