سوآپ شبانه انگلیس 25 صدم افزایش را پرایس کرد

بازار سواپ شبانه انگلیس (OIS) افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره را برای این ماه به طور کامل قیمت گذاری کرده است ( اولین بار از 27 فوریه).

همچنین احتمال 5 درصدی برای افزایش 0.50 درصدی نرخ بهره نیز وجود دارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط