سیاست های انقباضی فدرال رزرو ممکن است مسائل نقدینگی بازار اوراق قرضه را تشدید کند

موسسه بانک آمریکا: سیاست های انقباضی فدرال رزرو ممکن است مسائل نقدینگی بازار اوراق قرضه را تشدید کند.

فدرال رزرو هنوز حتی شروع به باز کردن ترازنامه خود نکرده است، اما احتمالاً بدون اقدامات قانونگذاران، فقط مشکلات اساسی نقدینگی را تشدید می کند. تأثير QT بر بازده 10 ساله را حدود 0.4 تا 0.5 درصد تخمين مي زند كه بر اساس ديناميك منحني قيمت گذاري شده است.

استراتژیست های بانک آمریکا تخمین می زنند که فدرال رزرو ترازنامه خود را تا سال 2024 به میزان 2.6 تریلیون دلار کاهش دهد: 1.75 تریلیون دلار اوراق خزانه داری و 850 میلیارد دلار اوراق MBS

آخرین مطالب

مطالب مرتبط