شاخص بورس های اروپا در سایه احتمال توافق روسیه و اوکراین جهش قیمت 2/5 درصدی را تجربه کردند

شاخص بورس های اروپا در سایه احتمال توافق روسیه و اوکراین جهش قیمت 2/5 درصدی را تجربه کردند.

شاخص های پانا اروپا stoxx600 در ساعات اولیه معاملات
یورونکست با 2/5 درصد جهش روبرو شدند که عمده این جهش در پی رشد بیش از 4 درصدی سهام چندین بانک اتحادیه اروپا شکل گرفت ، پس از اعلام جو بایدن مبنی بر محدودیت خرید گفت از روسیه و اجماع جهانی در مقابل روسیه، این اقدام باعث شد که انتظارات تورمی باعث رشد قوی تر سهام شرکت ها در قاره سبز بشود

در ادامه این رشد بخاطر حرکت مثبت بهای نفت خام
و رشد قیمت های خار و بار و خدمات عمده سهام اروپا را تحت تاثیر مثبت قرار داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط