شاخص قیمت مصرف کننده سالانه (فوریه) چین اعلام شد.

شاخص قیمت مصرف کننده سالانه (فوریه) چین ، همان 0.9% اعلام شد. ( پیش‌بینی و عدد قبلی 0.9% بود)
شاخص قیمت تولید کننده سالانه (فوریه) چین، 8.8% اعلام شد. ( پیش‌بینی 8.5% ، قبلی 9.1% )

آخرین مطالب

مطالب مرتبط