شاخص S&P 500 اکنون 13 درصد بالاتر از برآورد ارزش منصفانه معامله می شود

موسسه گلدمن ساکس می گوید شاخص S&P 500 اکنون 13 درصد بالاتر از برآورد ارزش منصفانه معامله می شود.

این موسسه افزود که ارزش گذاری های بالا معمولاً منجر به بازده ضعیف تر در ماه های آینده می شود.

با بهبود سود، ارزش‌گذاری بیش از حد کاهش می‌یابد، اما کاهش رشد اقتصادی آشکارترین کاتالیزور بوده است که منجر به فروخته شدن شاخص می‌شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط