شاهد شوک قیمتی گاز هستیم.

مدیرعامل گازپروم:

شاهد شوک قیمتی گاز هستیم.

ما شاهد تغییرات ساختاری در بازارهای انرژی هستیم. در صنعت گاز سرمایه گذاری کمی وجود دارد.

نورد استریم ۲ می تواند تأمین گاز را فوراً آغاز کند. این به لطف تنظیم کننده های اروپایی و بسته سوم انرژی است. ما می بینیم که سلطه دلار در حال محو شدن است. مشتریان اکنون خواهان قراردادهای گازی با قیمت های مرتبط با نفت هستند. زمان ایجاد انرژی جدید و اتحادهای اقتصادی است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط