شتاب بالای تورم برای همه اجزاء به جز انرژی

بانک مرکزی اروپا :

شتاب تورم برای همه اجزاء به جز انرژی بالا باقی مانده است.

تورم خالص، هنوز چرخشی مانند تورم اصلی را تجربه نکرده است.

بدون شک باید کارهای بیشتری انجام دهیم تا به زودی تورم را به هدف برسانیم.

کاهش نرخ بهره برای آینده قابل پیش بینی بسیار بعید است.

افزایش های آهسته تر به ما امکان می دهد گام های برداشته شده را ارزیابی کنیم.

ما می توانیم ببینیم که سیاست پولی در حال تاثیرگذاری است.

ما می توانیم با گام های 0.25 درصدی به نرخ محدود کننده کافی برسیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط