شرط سخنگوی کرملین در مورد توافق غلات

سخنگوی کرملین در مورد توافق غلات: وقتی شرایطی که مربوط به روسیه است اجرا شود، روسیه فوراً به آن باز خواهد گشت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط