شرکت ابزار پرداخت ویزا و آمازون به اختلاف خود بر سر هزینه های کارت اعتباری پایان دادند.

شرکت ابزار پرداخت ویزا و آمازون به اختلاف خود بر سر هزینه های کارت اعتباری پایان دادند.

شرکت آمازون به توافقی جهانی با ویزا دست یافت که
هزینه های این شرکت غول اعتباری را حل کند.

این توافق به این معنی هست که مشتریان آمازون در بریتانیا می توانند از کارت های اعتباری ویزا با هزینه کمتر استفاده کنند.
و شرکت آمازون هم نیم درصد از هزینه های انتقال پول
در کشور های سنگاپور و استرالیا که سال گذشته اعمال شده بود را متوقف کرد.

پیشتر شرکت آمازون در ماه گذشته اعلا، کرده بود که
برانه هایی برای توقف پذیرش کارت اعتباری ویزا در بریتانیا دارد و دو روز قبل اعمال این قانون کنار گذاشته و به توافق جدیدی با ویزا دست یافت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط