شرکت UBS: حباب اعتباری خصوصی در حال رشد علتی برای بحران مالی بعدی است

شرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیسی UBS هشدار می دهد که حباب اعتباری خصوصی در حال رشد، در حال تبدیل شدن به به یک ریسک و علت برای بحران مالی بعدی است.

رئیس تحقیقات اقتصادی جهانی در UBS در مورد ریسک های مربوط به اعتبار خصوصی هشدار داد و گفت “شکی نیست که حباب دارایی در اعتبار خصوصی وجود دارد، چراکه شما شاهد افزایش اهرم مالی هستید.”

گفت که یک حادثه واحد می تواند جرقه یک “بحران اعتماد” را ایجاد کند که منجر به ایجاد خطرات بزرگ شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط