شلیک خمپاره و نارنجک توسط نیروهای اوکراینی به مکان های LPR

گزارش ها حاکی از شلیک خمپاره و نارنجک توسط نیروهای اوکراینی به مکان های LPR ( جمهوری خلق لوهانسک) است

جمهوری خلق لوهانسک؛ سرزمینی که در سطح بین المللی به عنوان بخشی از اوکراین شناخته شده است اما توسط جدایی طلبان تحت حمایت روسیه اداره می شود.

دلار آمریکا نیز در پی این گزارش‌ها افزایش یافت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط