شواهد بیشتر از کاهش نرخ تورم در آمریکا

شواهد بیشتر از کاهش نرخ تورم در آمریکا

شاخص قیمت PCE به 3.0 درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از مارس 2021 می باشد.

این شاخص در ماه ژوئن سال 2022 به اوج 7 درصدی رسیده بود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط