صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی روسیه محدود می شوند

معاون نخست وزیر روسیه از پیشنهادات برای محدود کردن تعداد صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی حمایت کرده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط